« Tillbaka till bloggen
Insider

Hur går man från Hollywood-produktion till vardag?

Hur går man från Hollywood-produktion till vardag?

Om du hade kunnat se en nyhetssändning eller en nyhetsartikeln från de första månaderna under år 2020 redan förra året, hade du förmodligen trott att det var en ny Hollywood-produktion eller en science fiction-bok. Den surrealistiska verklighet som vi alla kastades in i när corona-krisen på allvar fick fart påverkar många människors liv, och vi bombarderas dagligen med siffror, statistik och berättelser från hela världen. Mycket är upp och ner-vända världen, och vi behöver alla hitta sätt att hantera den nya verkligheten.

Corona-krisen handlar om mycket mer än enbart det fruktade viruset. Det finns flera andra kriser som följt i spåren av viruset - en enorm arbetslöshet, den ekonomiska krisen, problemen med IT-säkerhet för de som tvingas låta sina anställda arbeta hemifrån, etableringen av miljontals kontor i hemmen med mera.

Som tur är, hur vi också positiva berättelser. Berättelser om överevande, välgörenhet och nya jobbmöjligheter i en förändrad värld. Verksamheter som förändrar sin produktion och kan behålla sina anställda och sin omsättning. Hos det danska försäkringsbolaget, TopDanmark, har man upplevt en enorm nedgång i sjukfrånvaro, från över 3% till under 1,8%, efter att man skickat in sina 2300 medarbetare för att arbeta hemifrån.

I och med etableringen av de många nya arbetsplatserna i hemmen har det gjorts enorma investeringar i IT-system och verktyg, och det har fått flera verksamheter att överväga om man även efter krisen kan ta det bästa av vad detta har lärt oss och implementera det i framtidens sätt att arbeta på.

Arbetsplatsen i hemmet och hur man säkrar att den inte innebär en fysisk börda för de anställda, är Contour Designs främsta fokus och kärnan av vår kompetens. Oavsett om du arbetar hemma, på kontorer eller någon helt annanstans så har din fysiska position - din ställning - stor betydelse, och därför är det viktigt med kontorsergonomi även om du inte är på kontoret.

Optimera din mobila arbetsplats med ett Travel Kit.

Ergonomin i hemmakontoret kan variera beroende på dina valmöjligheter och din omgivning. Om du exempelvis har ett dedikerat rum för ditt kontor så är det enklare att följa de generella riktlinjer som finns för arbetsplatser. Men om du ska arbeta från exempelvis köksbordet ellet matsalsbordet, så har du användning för redskap som ger dig möjlighet att enkelt och snabbt komma igång att arbeta samt avsluta ditt arbete. Vi på Contour Design har ägnat de senaste 25 åren åt att utveckla ergonomiska redskap, som minimerar belastningen på kroppen, när du arbetar många timmar framför datorn. Vi har naturligtvis också en lösning för arbetsplatsen i hemmet. Med ett Contour Travel Kit får du ergonomi i mobil form.

Hur går man från en Hollywood-produktion till vardag? Det är en fråga som vi hoppas få svar på de kommande månaderna.

News

Rockstjärnor inom marknadsföring, Sociala medier-experter och Innovatörer kan också ha användning för en ven

Insider

Känner du till vilka regler som gäller för hemarbete år 2020?